Điều Khoản

Dưới đây là các điều khoản mà người dùng cần tuân thủ khi truy cập và sử dụng trang web Topgame48h.com:

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung, tài liệu, hình ảnh, video, thông tin và bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác trên Topgame48h.com đều thuộc quyền sở hữu của trang web hoặc các bên sở hữu chúng. Người dùng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hay sử dụng một cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chủ sở hữu.
  2. Trách nhiệm người dùng: Người dùng đồng ý sử dụng Topgame48h.com theo quy định pháp luật và không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật, gây hại đến trang web hoặc gây rối cho các thành viên khác của cộng đồng trên trang web.
  3. Thông tin cá nhân: Khi sử dụng Topgame48h.com, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo tính bảo mật của thông tin này. Trang web cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo mật đã được công bố.
  4. Nội dung người dùng: Nếu người dùng chia sẻ nội dung trên trang web, họ cần đảm bảo rằng nội dung này không vi phạm quyền của bên thứ ba và không chứa nội dung bất hợp pháp, phản động, đồi trụy hoặc phản cảm.
  5. Từ chối trách nhiệm: Topgame48h.com cung cấp thông tin về các tựa game và nội dung giải trí với tính chất tham khảo. Trang web không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  6. Thay đổi điều khoản: Topgame48h.com có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản này khi cần thiết. Người dùng sẽ được thông báo về những thay đổi này và tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản mới.
  7. Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Topgame48h.com sẽ được giải quyết qua các biện pháp hòa giải và thỏa thuận hai bên. Trường hợp không thể giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền theo luật pháp hiện hành.

Khi sử dụng Topgame48h.com, người dùng đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện nêu trên. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, người dùng nên ngưng sử dụng trang web này.